شهادت جانسوز امام موسی کاظم(ع).

انجمن فرهنگی هنری مهتاب زنده رود استان اصفهان

تبلیغات در سایت ما
تبلیغات در سایت ما تبلیغات در سایت ما

تبلیغات سایت

شهادت جانسوز امام موسی کاظم(ع).

شهادت جانسوز امام موسی کاظم(ع).

 آن زماني که دل مهيا شد

دفتر غم مقابلم وا شد
تا کِه آنرا ورق زدم ديـدم
هفتمين صفحه نام موسي شد…
حضرت کاظِم "از عنايت خويش"
نظري کرد و سيـنه غوغا شد
شهادت جانسوز امام موسی کاظم علیه السلام تسلیت