پندینه

انجمن فرهنگی هنری مهتاب زنده رود استان اصفهان

تبلیغات در سایت ما
تبلیغات در سایت ما تبلیغات در سایت ما

تبلیغات سایت

پندینه

 متون ادبى اختصاصى کانال مهتاب زنده رود

 
قالب:پندینه
صاحب اثر:محمداسماعیل عطایی
 
 
۲-عزت بیجا سر هر کس و ناکس نذار تا هر کس و ناکسی منت بیخود سرت نذاره..
 
نیمابهار
۹۳/۶/۱۰
 

پندینه

متون ادبى اختصاصى کانال مهتاب زنده رود
 
قالب:پندینه
صاحب اثر:محمداسماعیل عطایی
 
۱-همیشه در زندگی موقعیتی را بدست بیار که هم اندازه مشتت باشه...
بزرگتر که باشه از چنگت میکشن بیرون...!
 
نیمابهار
۹۳/۴/۱۵