پندینه

انجمن فرهنگی هنری مهتاب زنده رود استان اصفهان

تبلیغات در سایت ما
تبلیغات در سایت ما تبلیغات در سایت ما

تبلیغات سایت

پندینه

 متون ادبى اختصاصى کانال مهتاب زنده رود

 
قالب:پندینه 
صاحب اثر:محمداسماعیل عطایی
 
۳-سعی کن در اوج عصبانیتت بجای گزافه گویی سکوت کنی,حتی برای دشمنت..
چون خواه ناخواه یروزی دوباره چشمت تو چشمش میفته!
 
(نیمابهار)
۹۳/۶/۱۱