هر روز روز قدس است.

انجمن فرهنگی هنری مهتاب زنده رود استان اصفهان

تبلیغات در سایت ما
تبلیغات در سایت ما تبلیغات در سایت ما

تبلیغات سایت

هر روز روز قدس است.

هر روز روز قدس است.

 هر روز ، روزِ قدس است …

اگر در دل به این حرف معصوم باور داشته باشیم که :
“هر کس صدای مظلومی را بشنود و او را یاری نکند، مسلمان نخواهد بود”
روز جهانی قدس بر تمام مسلمانان جهان گرامی باد..